Редакцын сонголт

Сурах бичиг хэмээх “хууль”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах уу

Сурах бичиг хэмээх “хууль”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах уу

Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сурагчдын сурах бичиг агуулга муутай, үг үсэг, найруулга, хэвлэлтийн алдаатай, ийм байж болохгүй гэх яриа эцэг, эх, багш, сурагчдын дунд тасрахгүй байгаа. Маш их хөрөнгө зарсан, улс орны ирээдүй болсон хүүхэд багачуудад системтэй суурь боловсрол олгох “үүрэгтэй” хүчин зүйлүүдийн нэг сурах бичиг элдэв гомдол дагуулсаар байх уу. Сурах бичиг үнэхээр муу, муухай байна уу. Асуултад хариу хайлаа. Юуны өмнө нэгэн зүйлийг тэмдэглэхэд уулзаж, ярилцсан багш нар, эцэг, эхчүүд нэрээ бичихгүй байхыг хүссэн юм. Нийслэлийн төвийн гурван сургуульд ажиллахад л ерөнхий хана боссон тул нэгээс 12 хүртэлх ангийн бүхий л сурах бичгийг нэг бүрчлэн үзэж, судлах шаардлагагүй юм

Эрэлттэй мэдээ

Ярилцлага

Нийтлэл

Инфографик

Танилц

LIFE STYLE

Реалити сурвалжилга: Медальд хүрэх зам