Өчигдрөөс илүү маргаашийг
бүтээхийн төлөө

ТАНИЛЦ: Нийслэлийн Боловсролын газраас 162 байгууллагад зарлагдсан сул орон тооны нэгдсэн мэдээлэл

Нийслэлийн Боловсролын газраас 162 байгууллагад зарлагдсан сул орон тооны мэдээллийг нэгтгэн танилцууллаа.

2022-2023 оны хичээлийн жилд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 157 сургууль, насан туршийн боловсролын таван төв, нийт 162 байгууллагад зарлагдсан багш, ажилчдын сул орон тооны мэдээллийг хүргэж байна.

 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 157 сургуульд зарлагдсан сул орон тооны мэдээллийг танилцууллаа

 

 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 157 сургуульд зарлагдсан сул орон тооны мэдээллийг танилцууллаа

 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 157 сургуульд зарлагдсан сул орон тооны мэдээллийг танилцууллаа

 

 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 157 сургуульд зарлагдсан сул орон тооны мэдээллийг танилцууллаа